Mikä tekee valokuvauksesta taidetta?

Valokuvauksen sanotaan olevan taidetta, mutta miten me voimme tietää, mikä on taidetta ja mikä ei? Mistä voimme tietää, että omassa kamerassamme oleva kuva ei ole taidetta, mutta taidegalleriassa esillä oleva valokuva taas sitä on? Lähes kuka tahansa meistä osaa ottaa valokuvan ja suurin osa vieläpä muokata sitä. Sosiaalisen median suosion kasvaessa yhä upeampia kuvia ilmestyy ympäri nettiä, mutta mikä tekee toisesta kuvasta taidetta ja toisesta taas ei?

Kauneus on katsojan silmissä

Myös valokuvataiteeseen pätee sama sanonta: kauneus on katsojan silmissä. Jokainen meistä näkee kauneutta eri paikoissa; Siinä missä toiselle sama valokuva edustaa taidetta, toiselle se voi olla arkinen ja tylsä. Aivan kuten mikä tahansa muukin taideteos, myös valokuvataiteen kauneus riippuu täysin sen katsojasta. Valokuva ei pakota ketään päättämään, onko se taidetta vai ei, mutta taiteelliselle valokuvaukselle voidaan löytää tiettyjä yhteispiirteitä, mitkä erottavat (tosin heiveröisesti) harrastelijavalokuvat taiteesta.

Valokuvataiteelle on hyvin vaikea löytää täysin omaa määritelmää. Ilman yhtenäistä määritelmää valokuvataide vetää kuitenkin yhteen samantyylisiä ihmisiä, jotka jakavat visiota siitä, miten valokuvauksella voidaan tehdä taidetta. Valokuvataiteen luominen on täysin verrattavissa maalauksen maalaamiseen, sillä valmiin valokuvan takana voi seistä satojen tuntien inspiraatiota, epätoivoa, surua, iloa ja ponnistuksia. Taiteellinen valokuva erottuu joukosta nimenomaan yksityiskohtiensa, kontekstinsa ja merkitystensä avulla. Valokuvasta tekee taidetta kameran takana seisovan taitelijan visio ja näkemys; Usein taidevalokuva yltää paljon tilannevalokuvaa kauemmas.

Valokuvataidetta on vaikea määritellä

Valokuvataiteen määritelmät voivat kuulostaa epäselvältä, sillä valokuvataide nykytaiteen mukaisesti muuttuu ja kehittyy alati. Tänä päivänä erityisesti surrealistisia ja abstrakteja valokuvia pidetään usein taideteoksina. Näille valokuville ominaista ovat rajoja rikkovat asetelmat, optiset illuusiot ja monikäsitteisyys. Taiteellinen valokuva ei kuitenkaan aina vaadi kuvanmuokkausta taikka silmää huijaavia ominaisuuksia, sillä täysin yksinkertainen valokuvauskohde voi luoda taidetta. Tämän takia valokuvaustaidetta onkin hyvin vaikeaa määritellä, eikä taiteelliselle valokuvalle ole pystytty asettamaan täysin yksiselitteisiä määritelmiä.

Valokuvataiteessa on kyse tarinasta ja elämyksestä. Kuten mikä tahansa muukin taiteen ala, myös valokuvataide pyrkii herättämään katsojissaan tunteita. Valokuvataiteilija joutuukin usein sukeltamaan syviin vesiin luodakseen taidetta, joka herättää katsojassa tunteita – olivat ne sitten myönteisiä taikka kielteisiä.